Nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân được Cục sở hữu trí tuệ cấp Văn bằng bảo hộ

Ngày 12 tháng 10 năm 2018, tại UBND xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, S&DINVEST đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh, UBND huyện Tiên Du, UBND xã Lạc Vệ, Hội nông dân xã Lạc Vệ tổ chức Lễ trao quyết định và văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội cho Hội nông dân xã Lạc Vệ.

Tham dự buổi lễ gồm có: Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng Quản lý chuyên ngành và các chuyên viên của Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh; Phó Chủ tịch – Ủy viên BTV Huyện ủy, đại diện Phòng Kinh tế – Hạ tầng, Phòng NN&PTNT, Hội nông dân huyện Tiên Du; đại diện đơn vị tư vấn – S&D INEST; đại diện Đảng ủy, UBND, HĐND và các phòng ban, Ban thường vụ Hội nông dân xã Lạc Vệ và đại diện các Hợp tác xã, Công ty, các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm mây tre đan tại địa phương.

Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D đã được Sở KH&CN tỉnh Bắc Ninh lựa chọn thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội dùng cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre của làng nghề truyền thống xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du”, thuộc khuôn khổ Chương trình Khoa học Công nghệ tỉnh Bắc Ninh năm 2017.

Theo kế hoạch được giao, nhiệm vụ được thực hiện trong vòng 07 tháng, bắt đầu từ tháng 5 đến hết năm 2017; cho đến nay, nhiệm vụ đã được triển khai hoàn thành và đạt được các kết quả chính như sau:

1. Về nội dung xây dựng nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội.

– Để xác lập quyền SHTT NHTT đơn vị đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm mây tre đan tại địa phương.

– Bên cạnh đó, để tiến hành các thủ tục bảo hộ, đơn vị đã tiến hành đánh giá vùng sản phẩm mang NHTT, xác định chủ sở hữu NHTT và thực hiện các thủ tục để xin phép sử dụng địa danh và xác nhận vùng bản đồ; trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Tiên Du; UBND tỉnh Bắc Ninh đã có văn bản số 3223/UBND-XDCB, ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép Hội nông dân xã Lạc Vệ làm chủ sở hữu NHTT và sử dụng tên địa danh Xuân Hội để đăng ký, đồng thời UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã xác nhận vào bản đồ vùng sản phẩm mang NHTT là xã Lạc Vệ.

– Đơn vị cũng đã tiến hành lấy ý kiến, thiết kế và hoàn thiện mẫu nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội; trước khi tiến hành đăng ký chính thức thì đơn vị đã tiến hành các thủ tục để tra cứu về khả năng đăng ký của nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ.

– Ngoài ra, trong nội dung xác lập quyền đơn vị đã dự thảo, hoàn thiện để chủ sở hữu ban hành Quy chế quản lý và sử dụng NHTT Mây tre đan Xuân Hội dùng cho các sản phẩm mây tre đan của xã Lạc Vệ.

– Sau khi thực hiện xong các thủ tục có liên quan, đơn vị đã tiến hành lập hồ sơ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ NHTT Mây tre đan Xuân Hội tại Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ; đến tháng 11 năm 2017, Bộ Hồ sơ đã được Cục SHTT ra Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ và đến tháng 6 năm 2018 đã được cấp văn bằng bảo hộ.

2. Về nội dung quản lý và phát triển NHTT Mây tre đan Xuân Hội:

– Để phục vụ công tác quản lý NHTT Mây tre đan Xuân Hội trong thực tế, đơn vị đã tiến hành dự thảo, hoàn thiện để Chủ sở hữu ban hành bộ công cụ pháp lý, bao gồm: Quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng NHTT “Mây tre đan Xuân Hội”; Quy chế sử dụng tem, nhãn bao bì sản phẩm mang NHTT “Mây tre đan Xuân Hội”; Quy trình kiểm soát việc sử dụng NHTT và kiểm soát chất lượng sản phẩm “Mây tre đan Xuân Hội”; Mô hình tổ chức quản lý NHTT “Mây tre đan Xuân Hội”; Hệ thống biểu mẫu ghi chép, theo dõi phục vụ hoạt động quản lý NHTT “Mây tre đan Xuân Hội”.

– Ngoài ra, nhằm phục vụ công tác phát triển sản phẩm mang NHTT, đơn vị cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan lấy ý tưởng, thiết kế, ban hành và thử nghiệm Hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm mang NHTT Mây tre đan Xuân Hội, bao gồm: hệ thống tem nhãn, tờ rơi, Poster, Sổ tay thương hiệu,…

– Để phục vụ công tác giới thiệu và quảng bá sản phẩm nhiệm vụ đã tiến hành xây dựng website với tên miền là maytredanxuanhoi.com, bên cạnh đó phóng sự, các bài báo giới thiệu về sản phẩm và làng nghề cũng đã được thực hiện và đăng tải.

– Để phục vụ tăng cường năng lực cho các tác nhân có liên quan, trong khuôn khổ nhiệm vụ đã tổ chức các Hội thảo, lớp tập huấn về các nội dung có liên quan như: sở hữu trí tuệ, công tác quản lý và sử dụng NHTT, kỹ năng bảo vệ và phát triển thương hiệu sản phẩm mang NHTT Mây tre đan Xuân Hội.

Nhãn hiệu tập thể Mây tre đan Xuân Hội đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ thông qua Quyết định 41902/QĐ-SHTT, ngày 18/6/2018.

Cũng tại buổi Lễ Hội nông dân xã Lạc Vệ đã trao Giấy chứng quyền sử dụng NHTT Mây tre đan Xuân Hộicho 10 tổ chức, cá nhân tiêu biểu của Hội.

(theo S&D INVEST)

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *